Azemz : Aram 27 yulyu 2010

    
Libya Imal
<p>ADEG N LIBYA N YIMAL</p>

  Taddart » Isallen

Version imprimable de cet article Enregistrer au format PDF

Saɛid Sifaw-nneɣ

 27 yulyu 2010    Adrar

Said El Mahroug, ittyussanen s Sifaw, yega yat tdugamt mqquren n tmmuzgha gh Libya. Yiwes g tlalit d tenflit n ufrak s tmagit tamazight, yeg sul, iggi n uya, tafaska tamezwarut n ufrak ad, lligen gis ifel tadusi urta n ifel iman. Illul gh Jadu (Asun gh Udrar n Infusen) gh useggwas n 1946.

Zegh timêzzi nnes ad tmatti tuwja nnes s Trablus, zdaghen gis. Tamdint ad agh idêfr tighêri nnes tamezwarut, d tin tuzzûmt. Llig yumêz abakalurya, ad iffagh s Misêr ad gis idêfr tighêri n ufella. Mac tiwisi nnes gh tsertit d imagraden lli ittara, iwin tanbâdt ad en fellas tebbi idrimen lli yas takka zun d akw imhêdaren yâden. Mkan af d yurri s Libya urta ismed taghûri nnes. Ikcem dagh s Tesdawit issenti almud n Izerfan gh useggwas n 1967. Dat taferka yad izwaren, iffagh s Marikan ad ismed taghûri nnes n Izerf, lligh d yuri s Libya iswurri gh yat Lkbbaniya n Lbitrul. Lligh umêzen iserdâsen tanebâdt gh Libya gh useggwas n 1969 tmmutel tudert tasertant uggar n tefrka n tgeldit. Ur sul yufi yan ad isawel negh d ad isker kra ur inmen d tdyulujit n trabbut ad. Iggi n uya, usin f tedyulujit n Naser, gh taghelnâzrit taàrabt, irin ad raren mdden ad gen yan gh tmagit, d uswingem d wawal, ran ad akw gen mdden aàraben. Mkan af mmaghen ad ssensen tifawin, sefssan igerdân yâden. Sifaw, mekli yega amazigh yeg amusnaw yusin anezgum n ussennfel, iqqel s kigan d tmmariwin. Mqqar d uyan, ur isers i tamaght. Ira ad idêfr abrid nnes. Ikcem s tmesmunt n imaraten n Libya af ad isagw iswingimen. Mekli dagh issenti tawuri n usiggel d usmun n taysi s wawal amazigh, zun d umiyen, tinfas. Ar ittara s wawal ad lli tra tnebâdt ad t tsfêd. Mkan af d fellas ildi iriyen n tnebâdt. Lligh t zziwzen kigan gh tmeddurt nnes, senmalan yat laksîda. Iflen gis tadusi nnes, izzri ayellid igguran gh tudert ger tmmara n ukucem d tmmara n tmukrisin tideblanin.

Dârt iseggwasen n tmmara d igzâzen, immut gh yat laklinik gh Tunes gh useggwas n 1994. Urta yegi Sifaw amusnaw iddren timukrisin n tmurt nnes, yega zwar amedyaz. Ar ittara s teàrabt, acku s wawal ad ka as izdâr ad yara gh Libya, ar ittara s tmazight, mac ur djun d isffugh yat gh umarg ad. Sit ad rad izri imik gh tyaffut ad ur ittuyassanen n Sifaw. Sifaw ar bedda ittini mas d tirra n umarg tega abekkâd gh Libya, mqqar d mayan, ira ad isker abekkâd ad. Ira ad t yarem. Mkan af yeg umarg nnes yat tugga n mekli s ur nezdâr ad nara amarg gh tmazirt ad :

Kigan d mdden

Ttun ismawen nnesen

Lligh yad ttun

Awal nnesen.

Gh tilawt ad iqjren, ar sul ittwarga ad dagh isker amadâl, ad yals i ili d tmegna, yara :

Righ ad dagh didi awigh

Iblis s ljent.

Nger akw ayelli yara, ur d isfagh gh tudert amer yat tadla n tenfas lli irur s teàrabt (igerdân n tuzzûmt n yîd), negh yat tadla n umarg s teàrabt (timedyazin ifesten). Arraten yâden sul ghaman d ar imedukkal nnes, zun d idêrsien n tenfas s tenfusit lli irur s tmazight, timdyazin yâden, d yat tejrrumt n tenfusit.


said n sifaw ur temmud tellid deg ulawen neghd immal nnek

mmis n masher n jaduAzen-d izen γef umagrad-a     Copyright ©2005-2018 Libya Imal, adeg n Libya n yimal D adeg yessuli apulee.com